ARME-AIS Serisi 36 kV

Armtek “ARME-AIS Serisi” Modüler Hücreler, daha fazla güvenlik ve maksimum bakım kolaylığı sunar.  36 kV Modüler Hücrelerimiz, TEDAŞ-MYD şartnamesine tam uygunluk göstermekte ve TEDAŞ malzeme portalında onaylı ürün olarak yer almaktadır. Hücrelerimiz, kısa devre, kısa süreli akım ve iç ark testleri akredite belgeli laboratuvarlarda IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.Tip testleri KEMA – ICMET – LVT tarafından yapılmıştır. Tüm ekipmanın kolaylıkla sökülüp takılabilir olmasından dolayı bakım ve kontrol süreleri en aza indirilmiştir.

Dokümanlar

01-ARME-AIS36 YGC Dosya İndir
02-ARME-AIS36 KGC Dosya İndir
03-ARME-AIS36 YST Dosya İndir
04-ARME-AIS36 GGO Dosya İndir
05-ARME-AIS36 KGB Dosya İndir
06-ARME-AIS36 KBB Dosya İndir
07-ARME-AIS36 YAG Dosya İndir
08-ARME-AIS36 KOT Dosya İndir
09-ARME-AIS36 GGC Dosya İndir
10-ARME-AIS36 KTK Dosya İndir

Referanslar

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
Akdeniz Elektirik Dağıtım A.Ş
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş
İGA Yeni İstanbul Havaalanı
KMO Kuzey Marmara Otoyolu
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş
Aksa Fırat-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş

İlgili Standartlar
IEC 62271-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni– Ortak Özellikler
IEC 62271-200 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni (52kV’ a kadar AC)
IEC 62271-100 Alternatif Akım Devre Kesicileri
IEC 62271-102 Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
IEC 62271-105 Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Bileşenleri
IEC 61869-2 Akım Transformatörleri
IEC 61869-3 Gerilim Transformatörleri
IEC 60273 Mesnet İzolatörleri
IEC 60051 Elektriksel Ölçü Aletleri
IEC 60255 Sekonder Koruma Röleleri
IEC 61243-1 Gerilim Belirleme Sistemleri
Ürün Tipleri

ARME - AIS - YGC (Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi) Dosyayı İndir
ARME - AIS - KGC (Kesicili Giriş Çıkış Hücresi) 1 - Dosyayı İndir  2- Dosyayı İndir
ARME - AIS - YST (Yük Ayırıcısı + Sigorta Birleşiği Trafo Koruma Hücresi) Dosyayı İndir
ARME - AIS - GGO (Gerilim Transformatörü Hücresi) Dosyayı İndir
ARME - AIS - KGB (Kablo Bağlama Hücresi) 1- Dosyayı İndir 2- Dosyayı İndir
ARME - AIS - KBB (Kesicili Bara Bağlama (Kublaj) Hücresi) 1 -Dosyayı İndir  2-Dosyayı İndir
ARME - AIS - YAG (Yük Ayırıcılı Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi) 1 - Dosyayı İndir  2- Dosyayı İndir
ARME - AIS - KOT (Kesicili Otoprodüktör Hücresi) Dosyayı İndir
ARME - AIS - GGC (Gaz Ayırıcılı Giriş - Çıkış Hücresi) Dosyayı İndir
ARME - AIS - KTK (Kesicili Trafo Koruma Hücresi)  1 - Dosyayı İndir  2- Dosyayı İndir
ARME - AIS - YBB  Dosyayı İndir

Armtek Elektrik müşteri istekleri doğrultusunda, yukarıdaki listeye ek olarak 30’a yakın farklı seçenek ve çözümler sunmaktadır.
Teknik Özellikler