_

Kalite Politikamız

Kalitenin bir bütün olduğu inancı içinde, yaptığımız her işte, aldığımız her kararda ve aksiyonda, uyguladığımız tüm süreçlerde, yani Satış, Pazarlama ve Projelendirme faaliyetlerinde, Planlama’da, Üretim’de, Araştırma ve Geliştirme’de, Satın Alma’da, İnsan Kaynaklarımızın, Bilgi İşlem faaliyetlerimizin, Finans yönetimimizin her noktasında Kaliteyi sorgular, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlarız.

Kaliteyi kontrol etmekle kalmayıp; planlar, kontrol eder, geliştirir, yaşayan bir sistem haline getiririz. Kaliteyi bir yolculuk olarak kabul edip, tüm yönetim sistemlerimizin performansını artırmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Ramak kala dahil sıfır kaza prensibinin benimsenmesi ile, çalışanlarımızın hayatlarını sağlıkla sürdürmeleri için tehlikeleri ortadan kaldırmayı, tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların insan ve çevre üzerindeki risklerini alınacak gerekli önlemler, sürekli eğitimler ve önleyici yaklaşımlar ile önceden tespit ederek minimize etmeyi taahhüt ederiz.

Çevre’ye olan saygımız ve sevgimiz ile sıfır atık prensibini benimseyerek kirliliği önlemeyi, önleyemediğimiz durumlarda azaltmayı, her durumda öncelikli olarak çevremizi korumayı taahhüt ederiz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk anlayışımız son derece doğaldır ve samimidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni oluşturan kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, iş sürekliliğine ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; gizlilik, bilgi bütünlüğünün sağlanması ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edecek şekilde tüm süreçlerimizi iyileştirmeyi hedefleriz.

Tüm iş süreçlerimizde yasal şartlar ve uygulanabilir diğer şartları yerine getirmeyi aynı zamanda paydaşlarımızın da bu şartlara uygun hareket etmelerini teminen gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt ederiz. Böylelikle, Kalite, sadece ürünlerimize yansımaz, davranışlarımıza yansır, iletişimimize yansır, sorun çözme tekniklerimize yansır, eserlerimize yansır, paydaşlarımıza yansır.

İnanırız ki, Toplam Kalite felsefesi yaklaşımını benimsediğimiz ve işimize yansıttığımız sürece kendimizi geliştirmek, firmamızı kurumsallaştırmak, teknolojik gelişimleri yakından takip edip ARGE çalışmalarımıza yansıtmak, tüm paydaşlarımızın bize duyacakları güven ve memnuniyetlerini sürekli olarak arttıracaktır. Tüm bunların doğal sonucu olarak, Toplam Kalite felsefemiz ve yaklaşımımız, firmamızın içindeki çalışanları ve tüm paydaşları ile birlikte her alanda güçlü bir firma olması yönünde en temel mihenk taşıdır.

 

ARMTEK ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.

CEMAL SADIKİ

Genel Müdür