Armtek  Elektrik A.Ş olarak, tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi bu temel prensipleri esas alarak uygulamaktayız;

  • Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlayarak verimliliği artırmak,
  • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
  • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim
  • programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • Kalite politikalarına ,standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım
  • sergilemek,
  • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
  • Çalışanların bilgilerini, becerilerini kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,

Amacımız; müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir ortam yaratıp   çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı      ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanakları sağlamaktır.

Çalışanların yönetime katılımı;  Yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemi ve şirket bünyesinde yapılan toplantılar ve diğer iç iletişim etkinlikleri ile sağlanır.

Çalışma Düzenimiz ; Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Beyaz yaka çalışanlarımız haftada 5 gün  08.30 ile 18.30 saatleri arasında çalışmaktadır. Mavi yaka çalışanlarımız ise bölümlere göre farklı vardiyalarda çalışmakta olup, vardiya düzenine göre hafta tatilini kullanmaktadırlar.

Başvuru İçin Tıklayın