ARME-AIS Serisi 24 kV

ARME-AIS Serisi 24 kV Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerimiz, kısa devre, kısa süreli akım ve iç ark testleri akredite belgeli laboratuvarlarda IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak test edilmiştir. Tüm ekipmanın kolaylıkla sökülüp takılabilir olmasından dolayı bakım ve kontrol süreleri en aza indirilmiştir.Tip testleri KEMA – ICMET – LVT tarafından yapılmıştır.
İlgili Standartlar
IEC 62271-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni– Ortak Özellikler
IEC 62271-200 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni (52 kV’ a kadar AC)
IEC 62271-100 Alternatif Akım Devre Kesicileri
IEC 62271-102 Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
IEC 62271-105 Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Bileşenleri
IEC 61869-2 Akım Transformatörleri
IEC 61869-3 Gerilim Transformatörleri
IEC 60273 Mesnet İzolatörleri
IEC 60051 Elektriksel Ölçü Aletleri
IEC 60255 Sekonder Koruma Röleleri
IEC 61243-1 Gerilim Belirleme Sistemleri
Ürün Tipleri

MH24A-0101 Yük Ayırıcılı Giriş-Çıkış Fonksiyonel Birimi Dosya İndir
MH24A-0205 Kesicili Giriş - Çıkış Fonksiyonel Birimi Dosya İndir
MH24A-0301 Yük Ayırıcılı + Sigorta Birleşiği Transformatör Koruma Birimi Dosya İndir
MH24A-0401 Gerilim Ölçü Fonksiyonel Birimi Dosya İndir
MH24A-0701 Yük Ayırıcılı Akım-Gerilim Ölçü Fonksiyonel Birimi Dosya İndir

Teknik Özellikler