ARME-AIS 36 kV Schneider Inside

ARME-AIS 36 kV Schneider Inside Metal Mahfazalı Modüler Hücre, Schneider Komponentleri ile daha fazla güvenlik ve maksimum bakım kolaylığı sunar. ARME-AIS 36 kV Schneider Inside Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerimiz, TEDAŞ-MYD şartnamesine tam uygunluk göstermekte ve Tedaş malzeme portalında onaylı ürün olarak yer almaktadır. Hücrelerimiz, kısa devre, kısa süreli akım ve iç ark testleri akredite belgeli laboratuvarlarda IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.RME-AIS 36 kV Schneider Inside Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerde Yük Ayırıcı, Gazlı Ayırıcı ve Kesiciler Schneider Marka kullanılmaktadır. Tüm tip testleri KEMA- ICMET- LVT tarafından yapılmıştır. Daha fazla bilgi için satis@armtek.com.tr  
İlgili Standartlar
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni– Ortak Özellikler
IEC 62271
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni (52kV’ a kadar AC)
IEC 62271-200
Alternatif Akım Devre Kesicileri
IEC 62271-100
Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
IEC 62271-102
Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Bileşenleri
IEC 62271-105
Akım Transformatörleri
IEC 61869-2
Gerilim Transformatörleri
IEC 61869-3
Mesnet İzolatörleri
IEC 60273
Elektriksel Ölçü Aletleri
IEC 60051
Sekonder Koruma Röleleri
IEC 60255
Gerilim Belirleme Sistemleri
IEC 61243-1
Ürün Tipleri

ARME-AIS YGC Yük Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi
ARME-AIS YST Yük Ayırıcılı Sigortalı Trafo Koruma Hücresi
ARME-AIS YAG Yük Ayırıcılı,Sigortalı Akım-Gerilim Ölçü Hücresi
ARME-AIS GKC Kesicili , Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi
ARME-AIS GKT Kesicili , Ayırıcılı Trafo Koruma Hücresi
ARME-AIS GKK Kuplaj Hücresi
ARME-AIS GAG Ayırıcılı,Sigortalı Akım-Gerilim Ölçü Hücresi
ARME-AIS GKGS Kesicili Otoprodüktör Hücresi

Teknik Özellikler
Anma Gerilimi36 kV
Anma Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi :
70 kV
Ayırma Aralığında (Açık kontaklar arasında) :
80 kV
Anma Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi :
170 kV
Ayırma Aralığında (Açık konumda) :
195 kV
Frekans
50/60 Hz
Anma Akımı
630-1250 A
Anma Kısa Devre Akımı (1sn)(3sn) :
16-20-25 kA
Anma Kısa Devre Kapama Akımı
40 kA-tepe
Mekanik Dayanım Sınıfı:
M2
Elektriksel Dayanım Sınıfı :
E2
İç Ark Sınıfı :
AFL
Koruma Sınıfı:
IP3X