ARMC Serisi 36 kV Metal Clad Hücre

ARMC Serisi 36 kV Metal Clad hücre tipleri 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler metal perdelerle bölünmüş olup, devamlılık sağlanacak geçişlerde hareketli perde ve izolasyonlu geçiş ekipmanları kullanılmıştır .Tip testleri ICMET – LVT tarafından yapılmıştır.
 
İlgili Standartlar

IEC 62271-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Ortak Özellikler
IEC 62271-200 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni (52kV’a kadar AC)
IEC 62271-100 Alternatif Akım Devre Kesicileri
IEC 62271-102 Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
IEC 62271-105 Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Bileşenleri
IEC 61869-2 Akım Transformatörleri
IEC 61869-3 Gerilim Transformatörleri
IEC 60273 Mesnet İzolatörleri
IEC 60051 Elektriksel Dimensions Aletleri
IEC 60255 Sekonder Koruma Röleleri
IEC 61243-1 Gerilim Belirleme Sistemleri

Ürün Tipleri

Bara Kublaj Hücresi  Dosya İndir
Bara Yükseltme Hücresi Dosya İndir
Giriş Hücresi  Dosya İndir
Çıkış Hücresi  Dosya İndir
Gerilim Ölçü Hücresi  Dosya İndir

Teknik Özellikler