ARMC Serisi 12 kV Metal Clad Hücre

ARMC Serisi 12 kV Metal Clad hücre tipleri 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler metal perdelerle bölünmüş olup, devamlılık sağlanacak geçişlerde hareketli perde ve izolasyonlu geçiş ekipmanları kullanılmıştır.Tip testleri ICMET – LVT tarafından yapılmıştır.
İlgili Standartlar

IEC 62271-1 Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Ortak Özellikler
IEC 62271-200 Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni (52kV’a kadar AC)
IEC 62271-100 Alternatif Akım Devre Kesicileri
IEC 62271-102 Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
IEC 62271-105 Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Bileşenleri
IEC 61869-2 Akım Transformatörleri
IEC 61869-3 Gerilim Transformatörleri
IEC 60273 Mesnet İzolatörleri
IEC 60051 Elektriksel Dimensions Aletleri
IEC 60255 Sekonder Koruma Röleleri
IEC 61243-1 Gerilim Belirleme Sistemleri

Ürün Tipleri

Bara Kublaj Hücresi  Dosya İndir
Bara Yükseltme Hücresi Dosya İndir
Giriş Hücresi  Dosya İndir
Measuring Feeder Metal Clad Switchgear With  Dosya İndir
Çıkış Hücresi  Dosya İndir

Teknik Özellikler