Tredaş, Edirne Bölgesinde Modüler Hücre ve Beton Köşkler de Armtek Elektrik A.Ş' ini tercih etmiştir.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin  Edirne bölgesi Modüler Hücre ve Beton Köşk'lerde  Armtek Elektrik A.Ş'ni tercih etti. Taraflar arasında yapılan Mal Alım Sözleşmesine göre ;  Mödüler Hücre ve Beton Köşkler montajlı halde teslim edilecektir.  Bahse konu sözleşme kapsamındaki ürünler  Armtek Elektrik A.Ş tarafından  yıl içerisinde partiler halinde sevk edilecektir.